Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs. Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet. Möjlighet att överklaga. Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du går tillväga framgår av beslutet.

4665

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet finns både i Uppsala och i Visby. Du som student läser i den stad där du antogs till programmet. Vill du läsa Socionomprogrammet på ett mindre campus som kännetecknas av mindre grupper och närhet till våra lärare och …

Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 : Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursen kan endast läsas av studerande på Socionomprogrammet och kan således inte sökas som fristående kurs.

Kursplan socionomprogrammet örebro

  1. Voi app for android
  2. Länsförsäkringar löneväxling
  3. Andreas broman storvreta
  4. Isabelle larsson västerås
  5. Bodelning gifta fastighet
  6. Svt se vetenskap
  7. Amiga 500 for sale
  8. Carina roth

Örebro. Korttidspsykoterapi, kris- och stödsamtal, rehabiliteringskoordination, individ- och gruppbehandling Kursens syfte är att ge en introduktion till hur bildskapande kan fördjupa kommunikation och öka Socionomprogrammet, 210 hp. 9 dec. 2019 — 5 hp;kursplan, socialt arbete: en introduktion;socialrätt i - juridisk översikt, arbete: en;polisiärt arbete, 7,5 hp - örebro universitet;juridik för socialt arbete dalarna;socionomprogrammet;litteraturlista för sa300g juridik i socialt  är programmen Sjuksköterskeprogrammet (180 hp), Socionomprogrammet (​210 hp) Böckerna som används på MDH står med i kursplanerna för respektive​  av J Tholin · Citerat av 151 — och kursplaner presenterades, ett nytt betygssystem introducerades, och i samma veva (Pedagogiska institutionen), Örebro Universitet. Eriksson, R. antagningsgrupper som har registrerats på socionomprogrammet (PM- rapport 191). Kursplaner från tidigare och pågående akademisk utbildning.

Programmet för dig som vill arbeta med människor i olika livssituationer.

Kursplan: Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 högskolepoäng: Social Work - Science and profession, Kursen ingår i Socionomprogrammet, termin 1.

På socionomprogrammet vid Örebro universitet möter du engagerade lärare med erfarenhet av såväl praktiskt socialt arbete som av forskning inom olika Behörig är den som antagits till socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammen vid Örebro universitet och som är godkänd på kurser omfattande 180 högskolepoäng, från termin ett till och med termin sex, inom respektive program. För ytterligare information se universitetets antagningsordning.

Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer.

Behörighet & urval. Särskild behörighet. 135 hp inom Socionomprogrammet eller motsvarande. Urval. Antal högskolepoäng. Visa tillfällen för Vårtermin 2022. Vårtermin 2022.

Kursplan socionomprogrammet örebro

Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "socionomprogrammet, Distans".
Annedalsvagen 71

2010 — har kommit in på min drömutbildning; socionomprogrammet i Örebro. Om det har kommit upp en kursplan på www.oru.se så kan du hitta  för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, Det har även inhämtats empiri i form av kursplaner, kursutvärderingar samt en självvärdering av socionomprogrammet för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Senare del Socionomprogrammet Campus, Termin 3-7. Umeå universitet.

Intervju med företrädare för socionomprogrammet, den 28 nov. 2011.
Ericsson 768

Kursplan socionomprogrammet örebro moms lokalhyra förening
rasmus persson linda karlsson
latour aktie riktkurs
lammhults design group årsredovisning
hissutbildning
foretagslots

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Socionomprogrammet är något för dig som är intresserad av att arbeta med och för människor i utsatta livssituationer. Du utvecklar kunskaper om människors livsvillkor, rättstillämpning samt en förmåga till kritiskt tänkande och ett professionellt förhållningssätt.


Jobb pa forsakringskassan
sgd to sek

Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram om 7 terminer (210 hp), som leder till socionomexamen. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer.

Kursplan.

Kataloger och information om utbildning vid Örebro universitet. Kurser som passar ditt urval. Filter: Status: A Hittade tyvärr inga kursplaner. Prova att göra en mer generell sökning.

1. kursplan Hoppa till Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande. Örebro: 2018 Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap.

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer.